Kristýna Kapounková

SPECIALIZACE: Flirt&Fit dance, zumba, street dance pro děti

Bc. Kristýna Kapounková je učitelka na základní a střední škole a lektorka přednášek pro rodiče. Pedagogy podporuje v dalším vzdělávání, vyšla ji kniha v nakladatelství Grada a pro několik vzdělávacích firem píše články.

Sama Kristýna o sobě říká: "K tanci jsem měla kladný vztah již od malička, kdy jsem se v dětství věnovala aerobiku pod vedením Hany Kynychové a později zumbě."

Na lekcích pro děti kladu důraz na prožitek a laskavý vztah. Samozřejmostí je práce s hračkami, vzdělávacími pomůckami a pravidelná realizace tematických lekcí (Halloween, old-school, Mikuláš, barevný den, apod.). Těšit se také můžete na ukázkové lekce a vystoupení.