Více informací včetně závazné přihlášky najdete v záložce ADVENTNÍ CVIČENÍ 16. 12.