Vendula Studená

Fyzioterapeutka s tříletou ambulantní praxí a funkční trenérka se zdravotním zaměřením. Vystudovala obor fyzioterapie na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, který doplnila, mimo jiné, o kurz Akrální koaktivační terapie (ACT) a Spirální stabilizace páteře (SM systém).

Správný pohyb bere jako základ zdravého životního stylu, prevenci bolestí, úrazů i některých interních onemocnění a v neposlední řadě povzbuzení dobré nálady. Ráda zapojuje do cvičení gymnastické míče, balanční podložky, overbally, elastické gumy, jednoruční činky a závěsný systém, ale najde místo i pro cviky bez nich.