Gymnathlon je sportovní program pro děti založený na principech všestranného pohybového rozvoje a silného emočního prožitku.

Díky promyšlené metodice, důrazu na maximální hravost a speciálním prvkům, jako jsou hrací plány s motivačními samolepkami a putovní maskot, odcházejí děti z našich tréninků nadšené a plné radosti.

Posláním Gymnathlonu je vybudovat u dětí celoživotní lásku ke sportu.

Náplň tréninků byla sestavena ve spolupráci s odborníky z FTVS Univerzity Karlovy tak, aby děti rozvíjely stěžejní schopnosti a dovednosti odpovídající jejich věku. Za tímto účelem je Gymnathlon koncipován do 4 na sebe navazujících kurzů. V Active Studiu Pavla Sirotka se můžete od září 2024 přihlašovat na první kurz BABY.

BABY

  • Společné cvičení rodičů a dětí od 2,5 do 4 let zaměřené na vytváření pozitivních emočních zážitků spojených s prvním organizovaným pohybem.
  • Pestrá skladba rychle se střídajících jednoduchých pohybových her za využití rozmanitých pomůcek pro dosažení maximálního prožitku.
  • Náplň hodin sestavena ve spolupráci s odborníky FTVS Univerzity Karlovy tak, aby si děti osvojily 10 základních pohybových dovedností postupně budovaly svoji samostatnost.
  • K podpoře hravosti slouží oblíbený maskot opičák Max přítomný v každém kurzu a hrací plány, do kterých děti sbírají motivační samolepky.